Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2015

15:59
15:59
15:59
15:59
15:58
1890 fb6c 390
Radzimir!
15:58
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viabubble-gum bubble-gum
15:58
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela vianfading nfading
15:56
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
15:55
1111 a87d 390
Reposted fromfungi fungi viarocknrollqueen rocknrollqueen
15:54
4555 8659 390
15:54
4881 dd4b 390
Reposted frommelpomeni melpomeni viarocknrollqueen rocknrollqueen
15:54
15:53
8751 de6a 390
15:53
1775 5668 390
15:48

Brock O'hurn

Brock O’hurn’s Man-Bun (xox)

15:47
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
15:46

W płaczu najsmutniejsze jest to, że jedyną osobą, do której chcielibyśmy się przytulić jest ta, przez którą płaczemy.

Reposted fromthesmajl thesmajl viapoziomka888 poziomka888
15:45
5220 93c0 390
Reposted fromrol rol viapoziomka888 poziomka888
15:45
Przestań szukać szczęścia w tym samym miejscu, w którym je zgubiłeś.
— anonim
Reposted fromtomowa tomowa viaszalony-virus szalony-virus
15:44
Wszystko jest coraz bardziej za późno
— Sławomir Mrożek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl