Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2020

16:21
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
15:12
0609 0e41 390
Reposted fromtfu tfu viasiostra siostra
15:12
3467 aaca 390
Reposted fromtfu tfu viasiostra siostra
14:58
5522 d6ca 390
Reposted fromrudgierd rudgierd viasiostra siostra
14:58
0166 23f1 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viasiostra siostra
14:57
9794 257e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
14:56
0525 a7f2 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapl pl
14:55
4243 3347 390
Reposted fromhrafn hrafn viaciarka ciarka
14:40
1082 2436 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
14:40
Reposted fromshakeme shakeme viabreatheslow123 breatheslow123
14:39
14:39
14:38
1423 8779 390
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viabreatheslow123 breatheslow123
14:36
7956 e218 390
14:36
14:35
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
14:34
14:34
2325 6bf7 390
Reposted fromwentyl wentyl viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
14:32
5189 dd86 390
Reposted fromcvx cvx vialonelypassenger lonelypassenger
14:31
0821 6c81 390
Reposted fromnyaako nyaako viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl