Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

19:08
5552 fd4a 390
Reposted frompiehus piehus viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

December 28 2019

12:59
Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaguerriera guerriera
12:57
8231 0a8b 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
12:57
12:54
7642 1fd0 390
Reposted fromfeegloo feegloo viasiostra siostra
12:53
4356 e5f4 390
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viasiostra siostra
12:53
3003 1cc0 390
Reposted fromteijakool teijakool viasiostra siostra
12:52
Reposted fromFlau Flau viasiostra siostra
12:52
4678 abd1 390
Takie rzeczy we Wrocławiu
Reposted fromSilentRule SilentRule viasiostra siostra
12:51
7238 fcc8 390
Reposted fromDavyJones DavyJones viasiostra siostra
12:50
7396 85ed 390
Reposted fromnyaako nyaako viadisheveled disheveled
12:47

"Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viawszystkodupa wszystkodupa
12:47
12:46
5488 e289 390
Reposted frombajaderra bajaderra viawszystkodupa wszystkodupa
12:45
4713 6b9a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadontaskmewhy dontaskmewhy
12:45
8612 03e6 390
Reposted frombrumous brumous viadontaskmewhy dontaskmewhy
12:38
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
12:38
12:37

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromstonerr stonerr viawszystkodupa wszystkodupa
  12:36
  2700 4933 390
  Reposted frompulperybka pulperybka viawszystkodupa wszystkodupa
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl